Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en vigtig opgave, som vi i PartnerFinans tager alvorligt.

PartnerFinans udfører uvildig økonomisk rådgivning og har derfor stor indsigt i kundernes økonomi. Derfor har vi en forpligtigelse til at identificere mistænkelige forhold og til at hjælpe med at opspore svindel.

PartnerFinans indhenter altid som det første følgende på kunderne legitimation: navn samt CPR-nr. hos privatpersoner og navn samt CVR-nr. for virksomheder. Er kunden ikke dansk statsborger indhentes lignende identifikationsnummer, som fx pas eller kørekort.

Vi har adgang til følsomme økonomiske dokumenter og har stort indblik i kundernes økonomi ud fra førnævnte dokumenter samt dybdegående samtaler med kunderne om deres økonomi. Hvis vi på nogen måde møder mistænkelige observationer eller har rimelig grund til at formode, at en
aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, undersøges det straks nærmere og hvis der fortsat er noget mistænkeligt ved dokumenter, oplysninger eller andet, så indberetter vi det omgående til Finanstilsynets hvidvaskningsafdeling på denne
hjemmeside:

https://www.finanstilsynet.dk/Ansoeg-og-Indberet/Indberetning-for-finansielle-virksomheder/System/AMLCTF

Nogle af de ting vi bl.a. er meget opmærksom på:

  • Ønsker kunden ikke at udlevere CPR-nr. eller legitimation
  • Mange kontanter til et projekt
  • Kunder med stor opsparing, skal der foreligge en fornuftig forklaring på, hvor pengene
    kommer fra
  • Ser vi store og atypiske transaktioner, søger vi en forklaring
  • Penge fra udlandet, søger vi en forklaring
  • Eller lignende

Vi tilsikrer os, at vi taler med de rette personer ved at indhente legitimation på alle kunder, som
gemmes i kundemapperne i op til 2 år efter sagen, er afsluttet.

Oplysninger, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning
Du er altid velkommen til at kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med, hvis du brug for uddybende information vedrørende vores datapolitik eller hvis du har yderligere spørgsmål. Dette kan ske ved skriftlig henvendelse til:
 
PartnerFinans
CVR: 39781328
Brogade 7E 2. sal
4600 Køge
E-mail: kontakt@partnerfinans.dk

Hvis der er fejl i vores oplysninger, er du altid velkommen til at bede om at få dem rettet, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Ønsker du
ændring eller dataportabilitet, kan du altid skrive til os på ovenstående e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller ønsker du at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du ligeledes sende en anmodning herom til ovenstående e-mailadresse.

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Du skal være opmærksom på, at hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil vi i visse tilfælde ikke kunne yde den nødvendige rådgivning. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på kontakt@partnerfinans.dk
 
Vi gør alt hvad vi kan, for at sikre, at alle persondata behandles betryggende og at alle registrerede personers rettigheder beskyttes optimalt. Hvis du mod forventning mener, at vi ikke behandler dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen og derfor ønsker at klage, kan dette ske til
Datatilsynet på adressen Borgergade 28. 5., 1300 København, tlf.: 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk.