Energirenoveringspuljen: En økonomisk og miljøvenlig løsning til energieffektiv renovering

Energirenoveringspuljen

I en tid, hvor der er stigende fokus på bæredygtighed og energieffektivitet, spiller energirenovering en afgørende rolle i bestræbelserne på at reducere CO2-udledninger og sikre en mere bæredygtig fremtid. 

Energirenoveringspuljen er en initiativrig og økonomisk gunstig løsning, der er blevet implementeret for at hjælpe boligejere med at gennemføre energieffektive renoveringsprojekter.

Det kan f.eks. være at I drømmer om at udskifte vinduer eller installering af energieffektive varmesystemer, her vil det være oplagt at søge denne pulje.

Hvornår kan du ansøge om energirenoveringstilskud?

Energirenoveringspuljen åbner onsdag den 11.10.2023 kl. 10:00. 

HUSK at være klar allerede fra kl. 09:00, for der åbner venterummet til puljen.

Hvad er energirenoveringspuljen?

Energirenoveringspuljen er en statslig støtteordning, der er designet til at øge energieffektiviteten i danske boliger. 

Puljen blev lanceret af regeringen med det formål at reducere energiforbruget og CO2-udledningen, samt skabe arbejdspladser inden for klimavenlig omstilling og renovering. 

Gennem en række økonomiske incitamenter tilskynder energirenoveringspuljen boligejere til at implementere energibesparende foranstaltninger i deres hjem.

Hvem kan benytte energirenoveringspuljen?

Energirenoveringspuljen kan benyttes af boligejere, andelsboligforeninger, ejer- og udlejningsforeninger samt almene boligorganisationer. Puljen kan også benyttes af virksomheder og offentlige institutioner, der ejer eller lejer deres bygninger.

Hvad kan man ansøge om i energirenoveringspuljen?

For at få adgang til energirenoveringspuljen skal man ansøge om tilskud til konkrete renoveringsprojekter. Dette kan være forbedringer som isolering af loft, vægge eller gulve, udskiftning af vinduer og døre, installation af energieffektive varmesystemer eller andre tiltag, der reducerer energiforbruget i boligen.

Ansøgningen vurderes på forskellige kriterier, herunder:

 • Den forventede energibesparelse
 • Økonomisk rentabilitet 
 • Projektets samlede miljømæssige fordele

Puljen prioriterer typisk projekter, der opnår størst energibesparelse og CO2-reduktion pr. investeret krone.

Når ansøgningen er godkendt, kan man modtage et økonomisk tilskud til at dække en del af udgifterne til renoveringsprojektet. Størrelsen af tilskuddet varierer afhængigt af projektets omfang og energibesparelsespotentialet.

 1. For at være berettiget til støtte fra energirenoveringspuljen, skal ansøgere opfylde følgende kriterier:
 2. Boligen eller ejendommen, der skal energirenoveres, skal være opført før 1998.
 3. Energirenoveringsprojektet skal have til formål at forbedre energieffektiviteten, reducere    energiforbruget og mindske CO2-udledningen.
 4. Der skal være tale om varige energiforbedringer, der ikke falder ind under vedligeholdelse af bygningen.
 5. Ansøger skal være ejer eller lejer af den ejendom, der ønskes energirenoveret.
 6. Energirenoveringsprojektet skal være økonomisk rentabelt og kunne returnere investeringen inden for en rimelig årrække.
 7. Ansøger skal indhente en energirapport, og ejendommen skal have energimærke E, F eller G.
 8. Ansøger skal søge om støtte fra energirenoveringspuljen inden påbegyndelsen af energirenoveringsprojektet.
 9. Der er en øvre grænse for den samlede støtte, der kan gives til hvert projekt. Størrelsen af støtten afhænger af ejendommens energibehov og det indsendte tilbud på energirenoveringsprojektet.

 

Hvor ansøger du om energitilskud?
Du kan søge tilskud til Energirenoveringspuljen via Energistyrelsens hjemmeside. 

www.ens.dk

Her kan du finde alle nødvendige oplysninger om ansøgningsproceduren samt de krav og vilkår, der skal opfyldes for at kunne modtage tilskud.

Du er altid velkommen til at kontakte os
- Husk det koster ikke noget at spørge.

Bliv endnu klogere

Få et gratis opkald fra en af vores rådgivere

Går du glip af besparelser? Lad os hjælpe dig med at finde ud af det. Få en kort samtale og lad os sammen se på dine muligheder.