Nye boligskatteregler

Ny boligskat sætter skub i flytteplaner

Det kan give mening at fremrykke planer om boligskifte, hvis du overvejer at købe ejendom. Især hvis du påtænker at købe hus i den høje prisklasse, eller ejerlejlighed beliggende i byer hvor de nye ejendomsvurderinger stiger markant.

Den 1. januar 2024 gælder nye skatteregler for boliger, som du bør være opmærksom på. Det får nemlig betydning om du overtager en ejendom før eller efter årsskiftet 2023/2024.

Da man fra politisk side har vedtaget, at ingen boligejer skal betale mere i skat på baggrund af de nye boligskatteregler, får de boligejere der står til en stigning, nemlig en skatterabat. Men for at opnå skatterabatten kræver det, at man ejer boligen, når det nye boligskattesystem træder i kraft ved årsskiftet.

Nye boligejere i 2024 opnår altså ikke en skatterabat.

Der kan altså være mange penge at spare i skat, ved boligkøb inden 1. januar 2024.
Vær opmærksom på, at det er overtagelsesdagen der er afgørende for, om du opnår skatterabat eller ej, og ikke om der foreligger en underskrevet købsaftale.

Reglerne for den nye boligskat

Det er de nye ejendomsvurderinger som vil danne grundlag for den nye beregning af boligskatten. For at sikre at beskatningsgrundlaget ikke stiger, når de nye ejendomsvurderinger kommer, er der indført et forsigtighedsprincip, der gør, at du som udgangspunkt kun bliver beskattet af 80 procent af værdien. Det vil sige, at hvis din bolig bliver vurderet til to millioner kroner, så vil du kun blive beskattet af et beløb på 1,6 millioner kroner.

Der er to typer af boligskat – ejendomsværdiskat og grundskyld.

Grundskylden er den boligskat du betaler af værdien for din grund. Denne del af boligskatten vedrører altså ikke selve ejendommen, men den jord, som ejendommen ligger på. Derfor beregnes grundskylden i grove træk ud fra den værdi, som grunden er vurderet til.

Er grundens værdi højere i de nye vurderinger, vil din grundskyld stige, men som nævnt før, har politikerne lavet en række regler, der gør, at udgiften ikke må stige. En eventuel stigning vil automatisk blive indefrosset og du vil derfor ikke mærke denne i din dagligdag. Det vil sige, at den ikke skal betales nu, men først når du sælger boligen. (Du kan aktivt vælge at fravælge indefrysningen.) Indefrysningen er rentefri til og med 2023, herefter påløber der rente.

Ejendomsværdiskatten som er den anden boligskat, betales for værdien af selve ejendommen. Ved udskydelsen af boligreformen blev det besluttet, at de nye vurderinger ikke kommer til at danne grundlag for ejendomsværdiskatten før i 2024.

Nogle boligejere kan se frem til at modtage en lavere ejendomsvurdering. Andre boligejere har udsigt til stigninger. For de boligejere der får en ejendomsvurdering, der er højere end den nuværende, er der indført et forsigtighedsprincip, som nævnt ovenfor.

Boligskatten fra 2024 og frem

I 2024 hvor det nye boligskattesystem træder i kraft, sker reguleringer ud fra ændringer i satserne. Ud over selve satsændringer bliver også progressionsgrænsen – det såkaldte millionærknæk – ændret fra godt tre millioner kroner til 9,2 millioner kroner. Meningen med progressionsgrænsen er at beskatte dyre boliger hårdere end billigere boliger. 

Det sidste hovedpunkt i aftalen lyder, at du som eksisterende boligejer ikke må betale mere i boligskat i 2024 end du betalte i 2023. 

Det betyder, at du som minimum kan fastholde din skattebetaling fra 2023. Dermed får du en skatterabat, og den skatterabat får du hvert år frem til den dag du sælger boligen.

Køber du ejendom med overtagelse fra og med 1. januar 2024, betyder de nye regler, at du får mulighed for at indefryse fremtidig stigning i både ejendomsskat og ejendomsværdiskat, som et lån mod tilskrivning af renter. Du kan derved vælge først at betale lån og renter, frem til du igen sælger boligen.

Nybyggeri og projektsalg, herunder også om- tilbygning

Hvis du bygger til eller bygger om, kan du kun få skatterabat, hvis du færdigmelder byggeriet til Kommunen inden 1. januar 2024.
Bygger du nyt eller køber et projektsalg, kan du opnå skatterabatten, hvis overtagelsen lyder senest den 31. december 2023. 

Selvom mange boligejere kan forvente stigninger i ejendomsvurderingen, skønnes fremtidige stigninger i boligskatter alligevel relativt begrænset, på grund af det omtalte forsigtighedsprincip samt lavere satser for både ejendomsværdiskat og den gennemsnitlige grundskyldpromille. 

De mest mærkbare stigninger i boligskatter forventes at tilfalde ejere af ejendomme i den dyre prisklasse, samt en række ejerlejligheder i København og andre større byer, hvor vurderingerne forventeligt stiger markant.

Du er altid velkommen til at kontakte os
- Husk det koster ikke noget at spørge.

Bliv endnu klogere

Få et gratis opkald fra en af vores rådgivere

Går du glip af besparelser? Lad os hjælpe dig med at finde ud af det. Få en kort samtale og lad os sammen se på dine muligheder.