Renten hæves

Renten hæves

Den Europæiske Centralbank, også kaldet ECB, har som ventet hævet renten med 0,75 pct. Dette blev offentlig gjort i går torsdag. Den ledende indskudsrente hæves fra 0,75 pct. til 1,50 pct., mens udlånsrenten, er hævet fra 1,25 pct. til 2 pct.

ECB hævede første gang i år renten i juli med 0,5 pct. Det var den første forhøjelse siden 2011.
Samlet er renten nu hævet 2 pct. point i år.

Årsagen til renteforhøjelserne, er at man forsøger at dæmpe den tårnhøje inflation.

Det forventes at renten skal hæves lidt mere, for at sikre at vi kommer tilbage til inflationsmålet på 2 pct.
Hvor meget den skal hæves, vil der blive tages stilling til fra møde til møde.

Dette vil afhænge af flere ting:
– Inflationsudsigterne
– De tiltag som allerede er gjort, herunder renteforhøjelserne på samlet 2 pct. i år
– Effekterne af ECB’s pengepolitik, som kommer med en forsinkelse.

Forventningerne til de kommende renteforhøjelser, er at man skruer ned til en renteforhøjelse på 0,50 procentpoint næste gang i december.
Årsagen er, at ordlyden i forhold til kommende renteforhøjelser er ændret, den er mere mild, hvorfor markedet kan få indtryk af, at tempoet i renteforhøjelserne kan blive sat ned.

Danmarks Nationalbank følger ofte ECB, af hensyn til fastkurspolitikken, men ikke denne gang. Dette skyldes at den danske krone i den seneste tid har været ret stærk overfor euroen, hvilket har gjort det nødvendigt for Nationalbanken at gribe ind. Danmarks Nationalbank har ”kun” hævet renten med 0,60 pct.

Når Nationalbanken sætter deres rente op, følger bankerne som oftest trop.
Dog var denne renteforhøjelse ventet i markedet, og flere banker havde derfor allerede sat deres rente op, for at undgå at skulle gøre dette af flere omgange.

Renteforhøjelsen sker med virkning fra i dag.

Bliv endnu klogere

Få et gratis opkald fra en af vores rådgivere

Går du glip af besparelser? Lad os hjælpe dig med at finde ud af det. Få en kort samtale og lad os sammen se på dine muligheder.